logo Parkeren in Parijs
Menu ≡
logo Parkeren in Parijs
Home

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

ARTIKEL 1: DOEL

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "CGU" genoemd) en dit vertrouwelijkheidsbeleid is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de website www.parkereninparijs.nl, die eigendom is van PARKING PARIS NORD, een vereenvoudigde joint- naamloze vennootschap met een kapitaal van € 6.000,00 met hoofdkantoor te 8 rue Compans, 75019 PARIS, geregistreerd bij het handels- en handelsregister van Parijs onder nummer 810 668 350 (intracommunautair btw-nummer: FR13 810 668 350) (hierna "Parking Paris Nord" genoemd) ") en de voorwaarden vast te stellen waaronder het bedrijf Parking Paris Nord parkeeraanbiedingen aanbiedt. Ze regelen ook de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de parkeergarages, het reserveringsproces en de geldende prijsregels.


Deze voorwaarden en het privacybeleid zijn toegankelijk via de URL https://parkingparisnord.fr/cgu_ppn_fr.pdf of door te klikken op de hyperlink onderaan de "contact / reservering" pagina (ik accepteer de algemene voorwaarden ...)

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

"Site" betekent de online boekingswebsite https://parkingparisnord.fr/

"Gebruiker / Klant" betekent elke gebruiker van de Site die kennis neemt van de informatie en / of een op de Site aangeboden Service reserveert.

"Service" betekent alle diensten die door de parkeergarage op de markt worden gebracht.

"Parkeren" betekent de parkeerplaats waar de klant zijn voertuig zal parkeren.

"Internettarief" betekent het voordelige tarief dat wordt toegepast op parkeerformules, waarvan de duur wordt bepaald op het moment van boeking. Dit tarief, dat alleen geldig is voor de geselecteerde parkeerperiode en voor de aangegeven datum, wordt alleen toegepast als de klant zich binnen een uur na aankomst op de parkeerplaats bij de parkeerwachter meldt, voorzien van een reserveringscode.

"Pakket" betekent het tegenstempel dat aan de Klant wordt gegeven wanneer deze het bedrag van de gekozen parkeertijd betaalt bij aankomst op de parkeerplaats. Met dit merkteken kan de klant meerdere keren de parkeergarage in- / uitrijden gedurende de gehele betaalde parkeerperiode.

"Geen reservering" -tarief betekent het parkeertarief dat wordt toegepast op parkeerplannen voor bepaalde periodes, zonder dat de klant vooraf heeft gereserveerd.

"Maandelijks abonnement" betekent alle parkeerformules die een abonnement impliceren met een verbintenisperiode van minimaal 6 maanden.

"Agent" betekent de agent die bij de receptie van de parkeergarage aanwezig is en gemachtigd is tot het afhalen.

Het "nuts" -tarief geeft het tariefschema aan dat specifiek is bestemd voor de voertuigcategorie waarvan de hoogte groter is dan de limiet die is toegestaan in elke parkeerplaats, voor personenauto's.

"Toegangsmiddelen" betekent de middelen die de Gebruiker ter beschikking worden gesteld om de toegang voor voetgangers te ontgrendelen, de parkeerplaats binnen te gaan en te verlaten via de parkeerterminals. De toegangsmiddelen zijn parkeerkaarten, pakketten of vouchers, toegangskaarten of automatische opening door herkenning van kentekenplaat.

ARTIKEL 3 - NALEVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID

Toegang tot de site door de gebruiker betekent dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Elk reserveringsverzoek dat op de site wordt ingediend, impliceert acceptatie zonder enige reservering of beperking hiervan door de klant.

Bij het boeken op de site via het contact- / reserveringsformulier, accepteert elke gebruiker deze geschenken uitdrukkelijk door het vakje aan te vinken dat voorafgaat aan de volgende tekst: "Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopvoorwaarden, de wettelijke bepalingen en de privacy van Parking Paris Nord het beleid ".

De site https://parkingparisnord.fr/ behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment de inhoud van deze algemene voorwaarden en het privacybeleid te wijzigen.

ARTIKEL 4 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE UITGEVER

De informatie en / of documenten die op deze site verschijnen en / of toegankelijk zijn via deze site zijn afkomstig van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd.

Deze informatie en / of documenten kunnen echter technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten.

Parking Paris Nord behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren zodra deze fouten onder haar aandacht worden gebracht.

Het wordt sterk aanbevolen om de juistheid en relevantie van de informatie en / of documenten die op deze site beschikbaar zijn te controleren.

ARTIKEL 5 – CAPACITEIT

De services zijn toegankelijk voor elke gebruiker die minstens 18 jaar oud is en de volledige wettelijke bevoegdheid heeft om de site te contracteren en te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, op voorwaarde dat ze een computer, tablet of smartphone en een internetverbinding hebben. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die op de site worden uitgevoerd.

ARTIKEL 6 - DOEL VAN DE SITE

De site https://parkingparisnord.fr/ verwijst naar de parkeerterreinen van Paris France Parking en haar dochterondernemingen. De site stelt de gebruiker in staat om alle informatie te verkrijgen met betrekking tot de locatie van de parkeergarages, de toegankelijkheidsvoorwaarden en de prijzen die in rekening worden gebracht volgens de verschillende aangeboden marktformules. De Site maakt het ook mogelijk om een parkeerplaats voor een vaste periode te reserveren.

Speciale gevallen voor parkeergarages Pyrénées du Clos en Bellefond:

Er wordt gespecificeerd dat het bedrijf Parking Paris Nord optreedt als een eenvoudige tussenpersoon namens deze drie parkeergarages. Gebruikers sluiten geen rechtstreekse contracten met het bedrijf Parking Paris Nord voor de parkeerformules die op de markt worden gebracht in de parkeergarages Pyrénées du Clos en Bellefond. De gebruiker sluit een contract met het bedrijf Paris France Parking (211 Avenue Gambetta, 75020 Paris) voor de parkeergarages Pyrénées du Clos en met het bedrijf STIF (10 rue de Bellefond 75009 Paris) voor de parking Bellefond.

Paris France Parking is het moederbedrijf van Parking Paris Nord en STIF is een dochteronderneming van Paris France Parking.

Parking Paris Nord informeert gebruikers graag over de prijs- en toegankelijkheidsvoorwaarden die door deze vestigingen worden gehanteerd en biedt aan om gratis een parkeerplaats te reserveren via de Site, tegen een preferentieel tarief.

In geval van geschillen of klachten gericht aan de Pyrénées du Clos- of Bellefond-parkeerterreinen, verbindt Parking Paris Nord zich ertoe deze zo spoedig mogelijk door te geven aan de betrokken bedrijven. Er wordt gespecificeerd dat de verantwoordelijkheid van Parking Paris Nord, een eenvoudige technische tussenpersoon, in geen geval kan worden aangegaan in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de contractuele verplichtingen die aan de bovengenoemde parkeergarages zijn toe te schrijven.

Er wordt aan herinnerd dat elke reservering die op de Site wordt gemaakt, het bedrijf dat de Parking exploiteert, rechtstreeks verbindt aan de Gebruiker en de Gebruiker ten opzichte van het bedrijf dat de Parking beheert. De werkmaatschappij is daarom als enige verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de geleverde parkeerdiensten (en de daarbij behorende diensten).

ARTIKEL 7 - RESERVERING (behalve de bedrijfsruimte zie artikel 12)

Het reserveren van een parkeerplaats op de Site is volledig gratis.

De reservering stelt de gebruiker in staat te profiteren van een voorkeurstarief dat direct bij aankomst op de parkeerplaats wordt toegekend, op eenvoudige voorlegging van de bevestiging die per e-mail is ontvangen en met de reserveringscode.

De gebruiker die op de site wil boeken, moet daarom een e-mailadres hebben om de boekingsbevestiging per e-mail te verzenden.

De klant maakt een reservering door op het tabblad "contact / reservering" op de bovenste banner van de site te klikken. Vervolgens moet hij de vereiste informatie invullen op het daarvoor bestemde formulier en het vakje aanvinken met betrekking tot het verzamelen van toestemming zoals aangegeven in artikel 3.

Reservering wordt ook aangeboden wanneer de gebruiker zoekt vanaf de startpagina. In dit geval geeft de klant aan:

De klant wordt dan doorverwezen naar een pagina met als resultaat de dichtstbijzijnde geografisch gelegen parkeerplaats met het openbaar vervoer, vanaf de bestemming die op de startpagina is aangegeven.

Hij kan er dan voor kiezen om op de "boek" -knop te klikken en wordt doorgestuurd naar de pagina met het boekingsformulier.

Ten slotte kan hij ook rechtstreeks boeken door toegang te krijgen tot het parkeerformulier vanaf de bovenste banner van de site. Op deze pagina vindt u informatie over de parkeerlocatie, de in rekening gebrachte tarieven en een "boek" -knop waarmee de klant kan worden doorgestuurd naar het boekingsformulier.

Zodra de reservering is gemaakt, ontvangt de klant een e-mail met een reserveringscode waarmee hij kan profiteren van een voorkeurstarief, naar het e-mailadres dat hij heeft ingevoerd.

De gebruiker kan ook eenvoudig op de site informeren naar de verschillende aangeboden diensten zonder een reservering te maken. In dat geval kan hij niet profiteren van "internettarieven".

ARTIKEL 8 - WERKING (behalve nutsruimte zie artikel 12)

1 / Toegang tot het park


a) Toegang onder voorbehoud


Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats (de dag van zijn reservering), haalt de klant een kaartje op bij de ingangsterminal en parkeert hij zijn voertuig (behalve de bergruimte zie artikel 12). Vervolgens komen ze naar de receptie om de telefoniste de reserveringscode door te geven en de parkeertijd te betalen zoals aangegeven in de ontvangen bevestigingsmail.

Zodra de betaling is gedaan, zal de begeleider hem een tegenstempel verstrekken dat zal worden gebruikt om de toegang voor voetgangers te openen en om de parkeerplaats tijdens zijn verblijf te betreden en te verlaten.

Als de klant het bewijs van zijn reservering niet kan tonen aan de begeleider, kan hij niet profiteren van de internettarieven en moet hij het parkeergeld betalen dat bij de ingang van de parkeergarage wordt weergegeven.

Wanneer hij vertrekt en als hij de geplande uitrijtijd niet heeft overschreden, hoeft hij alleen maar zijn tegenstempel in de uitgangsterminal in te voegen om de parkeerplaats te verlaten.

Gebruikers wordt aangeraden hun voucher, die essentieel is voor het betreden en verlaten van de Parking, zorgvuldig te bewaren.

In het geval van verlies van het merkteken zal de begeleider geen handmatige slagboom openen en kan er geen uitrijkaart worden gegeven aan de Gebruiker, die de parkeerduur moet betalen tegen het tarief dat van kracht is in de Parking.

Als de geautoriseerde exit-deadline wordt overschreden, wordt de Klant gefactureerd voor de duur van de overschrijding volgens de prijslijst die van kracht is in de Parking. Elk gestart tijdslot is verschuldigd. Er wordt gespecificeerd dat de betaling op het kwartier alleen geldt voor de eerste 12 uur inhalen. Daarnaast wordt het dagtarief toegepast.


b) Toegang zonder voorbehoud


b.1 - Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats, haalt de klant een kaartje op bij de ingangsterminal en parkeert zijn voertuig. Als de klant vervolgens tijdens zijn verblijf in en uit zijn voertuig wil stappen, kan hij naar de receptie gaan om de gekozen parkeertijd volledig te betalen om het juiste merkteken te verkrijgen.

Wanneer hij vertrekt en als hij de geplande uitrijtijd niet heeft overschreden, hoeft hij alleen maar zijn tegenstempel in de uitgangsterminal in te voegen om de parkeerplaats te verlaten.

Gebruikers wordt aangeraden hun voucher, die essentieel is voor het betreden en verlaten van de Parking, zorgvuldig te bewaren.

In het geval van verlies van het merkteken zal de begeleider geen handmatige slagboom openen en kan er geen uitrijkaart worden gegeven aan de Gebruiker, die de parkeerduur moet betalen tegen het tarief dat van kracht is in de Parking.

Als de geautoriseerde exit-deadline wordt overschreden, wordt de Klant gefactureerd voor de duur van de overschrijding volgens de prijslijst die van kracht is in de Parking. Elk gestart tijdslot is verschuldigd. Er wordt gespecificeerd dat de uitkering op ¼ uur alleen geldt voor de eerste twaalf uur eigen risico. Daarnaast wordt het dagtarief toegepast.


b.2 - Als de klant tijdens de parkeerperiode zijn voertuig niet hoeft te gebruiken, hoeft hij zijn parkeerplaats niet vooraf te betalen. Hij kan het parkeergeld betalen bij het verlaten van de parkeerplaats. Elk gestart tijdslot is verschuldigd. Er wordt gespecificeerd dat de betaling op ¼ uur alleen geldt voor de eerste twaalf uur parkeren. Daarnaast wordt het dagtarief toegepast. Daarna is elke nieuwe begonnen dag volledig verschuldigd.


2 / Verplichtingen


Door de parkeerplaats te betreden, stemt de klant er zonder voorbehoud mee in om zich te houden aan de interne voorschriften die in de parkeergarages worden weergegeven en in het bijzonder:

Parkeren geschiedt op eigen risico. De vergoeding die de klant betaalt, vormt geen gezagsrecht of toezichtsrecht op het voertuig.

ARTIKEL 9 – ABONNEMENT

Het abonnement op abonnementen wordt uitsluitend ter plaatse uitgevoerd.

De gebruiker kan informatie verzamelen over de abonnementsmethoden en een parkeerplaats op de site reserveren. Aan de andere kant, om het abonnement af te ronden, moet de gebruiker naar de parkeerplaats gaan om de huurverplichting te ondertekenen en de eerste huurfactuur te betalen, inclusief de pro rata van de lopende maand, de borg en de kosten die zijn verbonden door middel van toegang. Zodra deze administratieve formaliteiten zijn vervuld, krijgt de klant voor de duur van het contract een toegangs- en toegangsmogelijkheid tot de parking.

Abonnementsovereenkomsten bevatten automatisch minimale verbintenisperiodes variërend van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de aangeschafte abonnementsplannen.

Abonnementsovereenkomsten kunnen aan het einde van de verbintenisperiode worden opgezegd. De gebruiker moet een aangetekende brief sturen met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

De inschrijvingsmethoden worden getoond op het inschrijvingsformulier dat de gebruiker kan ophalen bij de receptie van de parkeergarages of door het verzoek per e-mail te doen op het adres: info@parkingparisnord.fr

De algemene voorwaarden van het Abonnementscontract zijn ook op aanvraag verkrijgbaar op het adres: info@parkingparisnord.fr

ARTIKEL 10 - ANNULERING (behalve nutsruimte zie artikel 12)

Aangezien de reservering gratis is, kan de gebruiker de gemaakte reservering te allen tijde en kosteloos annuleren door simpelweg op de knop "Annuleren" te klikken in de bevestigingsmail die wordt ontvangen na validatie van het reserveringsformulier.

ARTIKEL 11 - FINANCIËLE VOORWAARDEN EN WIJZE VAN BETALING

11.1 - Tarieven


De prijzen op de website zijn in euro's, inclusief alle belastingen.

De tarieven variëren afhankelijk van de aangeboden parkeerformules en de parkeergarages waarnaar op de site wordt verwezen.

Parking Paris Nord behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar de prijs die van toepassing is op de reservering blijft zoals aangegeven in de boekingsbevestiging en is de prijs die aan de gebruiker wordt toegekend bij betaling op de parkeerplaats.


11.2 - Betaling


a) Het parkeertarief wordt volledig betaald op het moment van betaling door de gebruiker bij aankomst op de parkeerplaats voor klanten die een pakket wensen te verkrijgen of voordat ze de parkeerplaats verlaten voor klanten die geen pakketten hebben gekocht bij aankomst.

De betalingen worden gedaan per bankkaart (Visa - Mastercard - Total GR) of contant voor parkeerformules die niet bindend zijn.

b) Maandelijkse abonnementen met een verbintenisperiode dienen vooraf betaald te worden, per cheque, bankkaart (Visa - Mastercard), contant of via een automatische incasso. Voor Bellefond Parking worden alleen betalingen per cheque of Sepa-incasso geaccepteerd.

De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige terugbetaling als hij de Parking verlaat voor het einde van de betaalde parkeerperiode bij aankomst.

Wanneer de Klant bij aankomst op de Parking een Pas koopt, kan hij niet vragen om de initiële parkeerperiode te verlengen, hij zal het eigen risico moeten betalen tegen het op de parkeerplaats geldende uurtarief.

ARTIKEL 12 - GEBRUIKSRUIMTE

In tegenstelling tot privé-voertuigen is het huren van parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen verplicht vooraf reserveren. Het parkeren van een bedrijfswagen resulteert in een overnachtingstarief (aankomsten zijn mogelijk vanaf 12.00 uur en de laatste uitgang moet op de dag van vertrek voor 12.00 uur zijn).

We hebben overdekte parkeerplaatsen in de kelder van onze Parking Place des Fêtes voor voertuigen met een maximale hoogte van 2,25 m

Er zijn ook overdekte parkeerplaatsen beschikbaar op de parkeerplaats Pyrénées-du Clos, die plaats biedt aan bedrijfswagens tot 2,95 m hoog.

Ten slotte kunnen open parkeerplaatsen bedrijfswagens van meer dan 2,95 m hoog in de parkeergarage van Gambetta herbergen, maar niet langer dan 7 m lang.

De reservering van de staanplaats is ook gratis en stelt de gebruiker in staat om een bevestigingsvoucher per e-mail te ontvangen.

Als de gebruiker een particuliere klant is, zal de betaling ter plaatse worden betaald bij aankomst op de parkeerplaats. De gebruiker, particuliere klant, kan zich op elk moment voor het begin van de dienst zonder boetes terugtrekken door een eenvoudige e-mail te sturen naar het adres: info@parkingparisnord.fr

Aan de andere kant, als de gebruiker een rechtspersoon is, zal hij bij het boeken en vóór de afgifte van de boekingsvoucher langs elektronische weg moeten betalen. Betaling geschiedt via het Stripe-betalingsplatform. Zodra de betaling is gedaan, geven we een reserveringsvoucher uit ter bevestiging, definitief en definitief. Er kan om welke reden dan ook geen restitutie of wijziging van data plaatsvinden.

Zodra ze aankomen op de parkeerplaats (de dag van hun reservering), zal de gebruiker de begeleider in de lodge hun reserveringsvoucher tonen. Als het een particuliere klant is, wordt hem gevraagd het parkeergeld te betalen, waarvan het bedrag op de boekingsvoucher staat vermeld. Zodra de betaling is gedaan, zal de begeleider hem het bewijs leveren en de klant toegang geven tot de parkeerplaats voor het parkeren van bedrijfsvoertuigen.

In het geval van een klant van een rechtspersoon, zal de gebruiker de begeleider in de loge zijn reserveringsvoucher tonen met de vermelding "betaald door Stripe". De begeleider geeft de klant vervolgens toegang tot de parkeerplaats voor bedrijfsvoertuigen.

Indien de klant de begeleider het bewijs van zijn reservering niet kan tonen, kan de toegang worden geweigerd, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Wanneer hij vertrekt en als hij de geplande uitrijtijd niet heeft overschreden, hoeft hij alleen via de intercom bij de uitgangsterminal contact op te nemen met de agent om de parkeerplaats te verlaten.

Als de klant de geautoriseerde dag / tijd van vertrek die op de boekingsvoucher is vermeld, heeft overschreden, is een forfaitaire toeslag van één nacht inhalen vereist voor elk overschreden tijdslot (een huurtijdvak = van 12.00 uur op dag D tot 12.00 uur) naar D + 1).

ARTIKEL 13 - ONMOGELIJKHEID VOOR HET PARKEREN OM DE GERESERVEERDE DIENST EN DE OVERMACHT TE BIEDEN

Indien de Parkeergarage de Klant de gereserveerde dienst niet kan leveren, wordt de Gebruiker zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon geïnformeerd.

Als onderdeel van haar klantenrelatiebeleid zal Parking Paris Nord ernaar streven om de Klant een gelijkwaardige vervangende parkeeroplossing aan te bieden in de andere beschikbare parkeergarages.

Parking kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of de vertraging in de nakoming van een van haar verplichtingen beschreven in deze AV en Privacybeleid het gevolg is van een geval van overmacht zoals voorzien in artikelen 1351 en 1351-1 van het burgerlijk wetboek.

ARTIKEL 14 - GEEN TOEGANG TOT DE SITE

Het bedrijf Parking Paris Nord stelt alles in het werk zodat de gebruiker op elk moment en zonder onderbrekingen toegang heeft tot de site.

De site kan echter onderhevig zijn aan onderhoud om afwijkingen of bugs te corrigeren, informatie bij te werken en in het algemeen om technische handelingen uit te voeren waardoor de site ontoegankelijk wordt voor de gebruiker.

In dit geval wordt de gebruiker door een foutmelding op de hoogte gebracht van de onderbreking van de site.

Parking Paris Nord kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van met name winstderving of kansverlies die zou kunnen voortvloeien uit de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de functionaliteiten van de Site te gebruiken.

Parking Paris Nord kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten die het gevolg zijn van een storing in de verbinding van de gebruiker met de site.

ARTIKEL 15 – CLAIMS

Elk verzoek om informatie, verduidelijking en eventuele klachten moet worden ingediend via het klachtenformulier dat verkrijgbaar is bij de receptie van de parkeergarages of op het volgende adres: info@parkingparisnord.fr

Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend uiterlijk 15 dagen na het evenement dat dit rechtvaardigt.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT

In geval van een geschil en zonder voorafgaande toestemming is de bevoegde rechtbank de rechtbank van Parijs.

ARTIKEL 17 – BEMIDDELING

Volgens artikel L211-3 van de consumentencode kan de klant een beroep doen op de mogelijkheid om een conventionele bemiddelingsactie uit te voeren als een misverstand of onenigheid blijft bestaan./p>

Na het minnelijke middel door middel van een klacht te hebben uitgeput, kan de gebruiker zich kosteloos wenden tot de mediator van consumptie waarvan wij verantwoordelijk zijn en wiens contactgegevens beschikbaar zijn op http://www.mediateur-cnpa.fr/ binnen een periode van minder dan een jaar vanaf de datum van zijn klacht.

ARTIKEL 18 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Toegang tot de site verleent geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van deze site die het exclusieve eigendom blijft van PARKING PARIS NORD.

In toepassing van de Franse code voor intellectueel eigendom en meer in het algemeen, verdragen en internationale overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten, mag u niet reproduceren voor een ander gebruik dan privé, verkopen, distribueren, uitzenden, uitzenden, transformeren, publiceren, communiceren geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, de gegevens, presentatie of structuur van de site of de auteursrechtelijk beschermde werken die op de website https: //www.parisfranceparking .fr verschijnen zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van de bijgevoegde copyrighthouder aan het werk, de presentatie of de structuur van de site of de gereproduceerde gegevens.

De algemene structuur, evenals de teksten en afbeeldingen die deze site vormen, zijn eigendom van PARKING PARIS NORD.

De reproductie en het gebruik van alle documenten die op deze site worden gepubliceerd, zijn uitsluitend toegestaan voor strikt privé, niet-commerciële doeleinden en onder voorbehoud van bronvermelding. Elke reproductie, gebruik of distributie van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en bestraft.

Geen enkele hyperlink naar onze sites kan worden geïmplementeerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PARKING PARIS NORD.

De website https://parkingparisnord.fr/ wordt beheerst door de Franse wet. Bezoekers die vanuit het buitenland toegang hebben tot de site, moeten ervoor zorgen dat de lokaal geldende wetten worden nageleefd.

PRIVACYBELEID

Invoering

We hechten veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy en we doen er alles aan om de privacy van de persoonlijke gegevens die we verzamelen te waarborgen.

Verzamelde persoonlijke gegevens zijn alleen voor intern gebruik.
We Verbied om uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen.

Dit beleid is bedoeld om u op de hoogte te houden van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u nodig hebt bezorg ons via onze website https://www.parkereninparijs.nl/ of handgeschreven abonnementsformulieren op onze parking.

Vormen en interactiviteit

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van formulieren, dwz een boekingsformulier of een contactformulier, maar ook handgeschreven formulieren in onze receptie.
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Verzameling van persoonlijke informatie

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op 2 manieren:
- Wanneer u een boeking of contactformulier invult op onze website
- Wanneer u vrijwillig en schriftelijk een inschrijvingsformulier voor een langdurig abonnementscontract invult. Deze formulieren worden vervolgens aan een parkeerwachter gegeven.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De verzamelde informatie is als volgt:

- Reserveringsformulier of contactformulier op onze contact / boekingspagina

We gebruiken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, logbestanden of cookies om informatie over u te verzamelen.

- Abonnementsformulier voor een langetermijnabonnement op de parkeerplaats:

Het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld met behulp van de formulieren die in de vorige sectie zijn beschreven, hebben een specifiek doel.

Waar worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

CASE N ° 1: reserveringsformulier of contactformulier op onze contactpagina

CASE N ° 2 Abonnement op onze parking:

Logbestanden en cookies

Wij verzamelen bepaalde informatie via logbestanden en cookies.
Dit is voornamelijk de volgende informatie:

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat om:

Persoonlijke informatie delen

We doen er alles aan om de persoonlijke gegevens die we verzamelen nooit te verkopen. Soms delen we deze informatie echter met derden als we een taak moeten laten uitvoeren door een externe serviceprovider.
Bovendien kunnen uw gegevens van geval tot geval aan de politie worden doorgegeven. < Evenzo kunnen de verzamelde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de belastingautoriteiten om de huurders van parkeerplaatsen aan te geven en zo de jaarlijkse vaststelling van de woonbelasting mogelijk te maken.

Minderjarige

Onze site is alleen voor grote gebruikers. Gebruik door minderjarigen is niet toegestaan.

Externe links

Links naar andere websites zijn beschikbaar op onze site. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website Parkeren in Parijs. Deze sites van derden zijn niet door ons gecontroleerd. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en / of het privacybeleid van de persoonlijke gegevens van deze andere sites.
Parkeren in Parijs onderschrijft noch keurt de inhoud goed waartoe deze sites of bronnen toegang bieden, en sluit alle aansprakelijkheid en garantie uit. met betrekking tot deze inhoud. Als u besluit om deze sites te bezoeken, doet u dat op eigen verantwoordelijkheid. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens verzendt.

Google Maps / Recensies

Delen van onze website gebruiken Google Maps en Google Reviews. Het gebruik van Google Maps / Reviews is onderworpen aan de Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps / Avis en het Privacybeleid van Google.

beoordelingen

Wij publiceren de meningen die u schrijft als onderdeel van ons berichtensysteem op onze website. Deze kennisgevingen, die uw voornaam en / of uw naam kunnen bevatten, zijn zichtbaar voor alle bezoekers op onze website. U kunt hier bezwaar tegen maken op het moment van verzamelen of op enig moment daarna, zoals vermeld in de volgende sectie.

Gerichte advertenties

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming wanneer dat nodig is, kunnen we de gegevens die u ons verstrekt gebruiken om gerichte advertenties weer te geven op sociale mediaplatforms (Facebook, Instagram). Op sociale-mediaplatforms kunt u zich op elk gewenst moment tegen dit proces verzetten door de instellingen te configureren die betrekking hebben op de reclame voor uw account.

Uw akkoord over deze voorwaarden

Door de Parkeren in Parijs-website te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met dit privacybeleid.

Cookies

Verschillende soorten cookies worden gebruikt op onze website:
- Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de door de gebruiker gevraagde dienst (hierna "categorie 1").
- Sociale netwerkcookies, publieksmeetcookies en gedragsanalysecookies (hierna "categorie 2").

Op deze site vinden we de volgende soorten cookies:

Beschrijving (type cookies) en doeleinden Cookie categorie Zender
Google Analytics Cookie: Deze cookie wordt gebruikt om anonieme informatie te verzamelen en gebruiksstatistieken te genereren zonder dat individuele gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd door Google. 1 Derde partij
Cookie Facebook: Deze cookie wordt gebruikt om u toe te staan Facebook-gebruikers te targeten later bij hun bezoek aan onze website. 2 Derde partij
Gedragsanalyse Cookie: Deze cookie helpt u om uw gebruikerservaring te optimaliseren. 2 Derde partij

Toestemming voor het gebruik van cookies

Wanneer u naar onze website gaat, gaat u naar de homepage van Parkeren in Parijs. Als u doorgaat met browsen zonder cookies in te stellen, accepteert u het gebruik van cookies. Uw toestemming voor het storten van cookies is maximaal twaalf maanden geldig.
U kunt altijd terugkeren naar uw keuze en alle of een deel van de cookies op de site of applicatie instellen, verwijderen of blokkeren. Om dit te doen, klikt u op de koppeling 'Meer informatie' onder aan elke pagina van de site of app om deze pagina te openen en volgt u de onderstaande instructies.

Weigering / blokkering van cookies

U kunt het gebruik van alle of een deel van de cookies blokkeren door uw browser in te stellen.
Afhankelijk van de browser die u gebruikt, volgt u de onderstaande instructies om de cookies in te stellen.

Weigering / blokkering van cookies

Browser type Link / stap om cookies in te stellen / te weigeren
Internet Explorer Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Beveiliging en selecteer Browsegeschiedenis verwijderen.
Vink het selectievakje Cookies en websitedata aan en klik vervolgens op verwijderen
Firefox Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Voorkeuren.
Selecteer Privacy en in Geschiedenis klik Specifieke cookies verwijderen in het venster dat wordt weergegeven.
Safari Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Voorkeuren.
Klik op Privacy en vervolgens op Gegevens beheren van de website.
Chrome Ga naar het tabblad Hulpprogramma's van de browser en selecteer het menu Instellingen.
Klik op het tabblad Privacy op Instellingen voor inhoud.
Klik onder het tabblad Cookies op de knop Cookies en site-gegevens.

Duur van de gegevensopslag

Uw persoonlijke gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard:
- na uw laatste boeking op onze website - na de datum van beëindiging van uw abonnementsovereenkomst

Deze gegevens worden vervolgens overgebracht naar een gecodeerd bestand dat alleen toegankelijk is aan de DPO (functionaris voor gegevensbescherming) en in geval van administratieve noodzaak toegankelijk op bevel van de president, met name in geval van een geschil, met het motief om ze te houden voor de tijd van de geldende voorschriften voor verjaring / uitsluiting, met name in commerciële, civiele en fiscale aangelegenheden.

Recht van oppositie en terugtrekking

Wij doen er alles aan om u het recht te verlenen bezwaar te maken, te corrigeren en u af te melden voor uw persoonlijke gegevens.
Het recht van verzet wordt opgevat als de mogelijkheid die internetgebruikers bieden om te weigeren dat hun persoonlijke informatie wordt gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens de verzameling.
Het recht op rectificatie betekent de mogelijkheid om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren.
Het herroepingsrecht wordt beschouwd als de mogelijkheid die gebruikers wordt geboden om te verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens. dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen, bijvoorbeeld in een mailinglijst.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op:
Parkeren in Parijs: 8 rue compans, 75019 PARIJS
E-mail: privacy@parkereninparijs.nl - Telefoon: +331 42 06 54 12
Website gedeelte: https://www.parkereninparijs.nl/privacybeleid

Toestemming voor toegang

Wij erkennen het recht op toegang en rectificatie van betrokkenen die informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of verwijderen.
De uitoefening van dit recht zal gebeuren:
per post aan: Parkeren in Parijs: 8 rue compans, 75019 PARIS
per e-mail: privacy@parkereninparijs.nl - Telefoon: +331 42 06 54 12 - Website sectie: https://www.parkereninparijs.nl/privacybeleid

Veiligheid

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die bij ons werken, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:

We streven naar een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet voor het verzenden van persoonlijke gegevens.
De handmatig verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor onze geautoriseerde medewerkers. Ze worden vernietigd binnen de deadlines aangegeven in het bovenstaande gedeelte

Toegangscontrole

Een toegangscontrole-apparaat om de toegang tot de parkeergarage te regelen is opgezet door Parkeren in Parijs.
Alleen geautoriseerde personen (administratieve dienst, parkmanager, technisch manager) hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.
In overeenstemming met de wet "IT en vrijheden", hebt u recht op toegang tot en rectificatie van gegevens over u die 1 jaar na het einde van het abonnementscontract worden bewaard.
U heeft toegang tot uw informatie door contact op te nemen met:
PARIJS FRANKRIJK PARKING
Dienst voor gegevensbescherming
211 avenue Gambetta - 75020 PARIJS
privacy@parkereninparijs.nl
01.43.64.97.76

AK

Onze parkeerplaatsen zijn allemaal uitgerust met AK (automatische kentekenherkenning) om veiligheidsredenen en om de toegang tot de parkeerplaatsen effectiever te beheren en te controleren
De verzamelde informatie (kenteken, datum / tijd van binnenkomst en vertrek parkeerkaartnummer) wordt niet doorgegeven aan externe instanties, met uitzondering van politiediensten in het kader van een gerechtelijke vordering. Deze gegevens zijn niet zichtbaar in platte tekst op het netwerk en de toegang tot de interfaces is beveiligd met een wachtwoord.
Deze gegevens worden 30 dagen bewaard.
Dit systeem is geregistreerd bij de CNIL. > U hebt toegang tot deze informatie door contact op te nemen met de directeur van de vestiging of de technisch manager (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden)

Wetgeving

We verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen van de Data Protection Act en de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) te respecteren.

Home

**Percentage berekend tegen de gemiddelde prijs geregistreerd in Parijs in de CLCV 2015-studie (Franse nationale consumentenorganisatie) van 34,96 / 24u vergeleken met onze online prijs voor dezelfde periode